Training bedrijf

Training voor Bedrijven en Instellingen etc.:

magnolia academie en missieWat is het (hogere) doel - missie van het bedrijf of instelling - en hoe kunnen we dit neerzetten - visie – plan - en “ beter” en effectiever gestalte geven.

Doel:
Om tot de kern, de doelstelling en essentie van het bedrijf en haar medewerkers te komen. Meer effect en efficiëntie uit de organisatie te halen, vanuit kracht. kwaliteit, creativiteit ,inspiratie en out of the box denken en dit meer integreren.

Wat nodig is, is de bereidheid om open te staan en naar jezelf en elkaar te kijken vanuit compassie , respect en enthousiasme. Bereidheid om eventueel veranderingen aan te brengen die ieders kwaliteiten meer tot zijn recht laten komen.

Middel:
Kijken naar jezelf en de organisatie vanuit de essentie. Wie ben jij? Wat is de organisatie ? En aan de hand van gerichte vragen , opdrachten en een visualisatie – en meditatie inzicht krijgen in hoe ieder binnen het bedrijf meer tot zijn rechtkan komen.

De ervaringen worden 1 op 1 gedeeld. En er is ruimte om plenair tot uitwisseling te komen.

Resultaat:
Meer inzicht hoe iedereen zich op dit moment tot de organisatie verhoudt en voelt vanuit een breder kader. Wat is de essentie van het bedrijf of afdeling en haar hogere missie? Wat is de essentie van de medewerker voor zichzelf en ten opzichte van de instelling waar hij werkt? Wat kan hij of zij misschien nog doen om een constructievere bijdrage te leveren ook voor zichzelf binnen de organisatie.

Tijdsduur:
Afhankelijk van de wensen. Twee dagen is wenselijk maar kan ook langer. Een evaluatie. na een periode van 3 maanden en of een half jaar is mogelijk en gewenst en kan de effectiviteit vergroten.

Prijs:
Afhankelijk van tijdsduur en instelling of bedrijf : U kunt deze opvragen.