Publiciteit Artist's Way

Jorrit Timmermans beschreef hoe hij is begonnen bij The Artist's Way in zijn blog.

Tijdens het proces gaf hij een zeer lucratief evenementenbureau op en werd aangenomen op de fotoacademie, waar precies nog een plaats was! Inmiddels is hij afgestudeerd!. Zijn andere dromen en missie werden ook duidelijk en hij is daar actief mee bezig.

 

 

" De cursus the artist way, die ik bij josephina volgde, heeft precies gedaan waar het voor staat. het heeft de artist in mij los gemaakt, de kunstenaar waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. had ik alleen het boek gelezen dan had ik nooit de oefeningen gedaan. en juist daarin ligt de kracht van haar cursus, samen aan de slag en met elkaar delen wat het werk losmaakt. In mijn geval was met name een vraag doorslaggevend, namelijk wat zou je doen als je vijf andere levens zou hebben. een van die vijf, fotograaf, koos ik uit en een week lang heb ik net alsof gedaan. sinds die tijd is er veel veranderd en begonnen puzzelstukjes op hun plaats te vallen. inmiddels zit ik in het tweede jaar in de opleiding tot beroepsfotograaf aan de fotoacademie in amsterdam. alhoewel nog aarzelend en ook worstelend, begin ik mijn creativiteit op een heel nieuwe en spannende manier te ervaren. ik kan wel zeggen dat het mijn leven op vele manieren heeft verruimd en dat nog steeds doet.

 

Er zijn twee artikelen verschenen over The Artists Way, geschreven door vrouwen die bij mij de cursus hebben gevolgd:
In het blad Psychologie (januari 2008) door Louise Cornelis en in Happinez nr.2 maart/april 2008 .

Louise Cornelis die ook het artikel in het tijdschrift psychologie schreef, mailde mij:

Hoi Josephina

Met trots en vreugde breng ik onder je aandacht mijn eerste boek: Afzien voor beginners. Met een grote groep op de fiets door Afrika. Ik mail jou erover omdat ik je wil laten weten dat ik zonder de Artist's Way dit boek waarschijnlijk nooit had kunnen schrijven, en zeker niet op deze manier. Die groep heeft bij mij een niet te stuiten schrijfbron blootgelegd en me bovendien meer moed gegeven om met mijn werk naar buiten te treden � al blijft dat altijd, ook nu weer, spannend. De groep bij jou is echt eenn van die zeldzame dingen geweest waarvan ik met zekerheid kan zeggen dat ze mijn leven hebben veranderd. (Overigens ging het daar tijdens de reis vaak over: verander je door zo'n ervaring? Want daar deed een groepsgenoot onderzoek naar. Toen dacht ik wel: hmm, ja, maar er zijn wel periodes van 4 maanden in mijn leven geweest waarin ik minstens net zo hard veranderde!) Ren�e (groepsgenoot uit the artist's Way) en ik doen nog altijd trouw een (bijna) wekelijkse check-up, en dat houdt het zeker levend en ik vind het ook fijn om betrokken te zijn bij haar proces. In het boek staat de vraag centraal: waarom doen fietsers zichzelf zo veel �vrijwillig verkozen lijden(afzien) aan, en waarom deed ik dat toen ik in 2008 meedeed met de Tour d�Afrique? .Dus, als voorbeeld van waar de Artist's Way toe kan leiden: een heus product! Dank dus nog voor toen, en groet,Louise

Louise Cornelis schrijft al jaren een column in het blad fiets en was de auteur van het artikel over The Artist�s Way in het tijdschrift Psychologie.Ook in het volgende blog van Caryn "t Hart Wijkerslooth van de TU Delft komt Louise aan het woord en beschrijft hoe the Artist"s Way haar heeft geholpen bij haar haar werk als schrijfster en trainster en docent tekst en communicatie:  http://www.tekstblog.nl/schrijfadvies-louise-cornelis-scheid-creeren-en-redigeren/

Zo zijn er meer mensen die hun dankbaarheid uitten en hun veranderingen en successen direct toeschrijven aan het volgen van the Artist's Way. 

 Iedereen die The Artist's Way serieus heeft gevolgd plukt er tot op de dag van vandaag nog de vruchten van in zijn leven..Zie resultaat bij the Artist's Way