Home


IMG 3375 2


Dit is de website van Josephina (Joos) Mariatma Vrijdaghs.
Spirituele- en creatieve bewustzijn coach,mezzosopraan ,zngdocente-vocalcoach en artist
Deze site staat in het teken van Bewustwording, Zang en Creativiteit.

Ik hoop dat u hier vindt wat u zoekt.
De website past niet meer in het kader en er zijn een aantal knoppen niet meer zichtbaar. Er zal een andere en vernieuwde versie moeten komen. Op dit moment is die er nog niet helaas.
Je kan The Artisu's Way en andere onderwerpen nog wel op deze pagina aanklikken

ag
enda

Ik ben herstellende van een langdurige stemband verlamming die veel te laat is ontdekt en nadat deze was verholpen, was het onmogelijk geworden om te zingen.

Ik geef sindsdien geen concerten en zang groepen meer maar wel individuele zangles.
Het bleek en blijkt een ongelooflijk lang proces.

Inmiddals kan ik weer voor mijzelf zingen en sta ook weer voor groepen waarvoor ik gevraagd wordt.

"Josephina heeft een gave om naast een natuurlijke zangtechniek te weten wat ze moet doen om bij de ander de authentieke stem te laten klinken en te ontwikkelen".

Zang en Stem

Er is weer ruimte voor individuele zangles of samen.

Ik geef graag zangles ook in koren op aanvraag


Het proces van spiritueel ontwaken heeft zich hierdoor wel versneld en is inmiddels voltrokken.
De spirituele zoektocht is voorbij maar volledige Zelf-realisatie blijft een proces vsan een steeds diepere heling en aanvaarden dat wij zelf onvoorwaardelijke liefde zijn.

Dit alles heeft ook gevolgen gehad voor mijn werk.

U kunt bij de hiervolgende link een interview zien wat Patrick Kicken in 2015 met mij had over mijn spirituele ontwikkeling:. https://youtu.be/wBm2YX6WuBg


Samenkomst In een veilige setting om te spreken we over het integreren van wie we werkelijk zijn, op aanvraag.

Op dit moment is er een jaargroep: The Artist's Way/ Creativiteit vanuit je Bron.Zie:agenda en

The Artist's Way en Je Leven Schrijven.
Op aanvraag wil ik graag mensen ondersteunen bij hun spirituele en of creatieve proces.
Dit kan in een groep maar ook individueel.

Individuele (coaching)-gesprekken over je spirituele, persoonlijke en creatieve ontwikkeling.

Zie ook:Individuele coaching

Zelfverwezenlijking op alle gebieden van ons leven en het vinden en realiseren van onze hogere missie maakt dat we echt gaan leven en onze potenties verwezenlijken.

Ik merk voor mijzelf dat ik steeds meer leef vanuit overgave en volg wat voor mij de bedoeling is.
Zie:leven vanuit je essentie, Missie, visie en passies. The Artist�s Way en Bewustwording, Individuele coaching

Bewustwording
van het feit dat we hier allen op aarde zijn om te te leven nanuit en te ontdekken wie we werkelijk zijn en zo ons hoogste potentieel aanspreken.(hogere bewustzijn, essentie ) in onszelf te ontdekken en te realiseren. Hierdoor kunnen we ons leven beter begrijpen en zo onze unieke plek in de wereld innemen en onze persoonlijke missie vervullen.
We zijn allemaal creators, scheppers. van ons eigen leven.
Zie:leven vanuit je essentie,The Artist�s Way en Je Leven Schrijven,en denieuwe cursus: Creativiteit vanuit Je Brondie ook beschreven staat bij de cursus The Artist's Way,Missie, visie en passie en Individuele coaching.


Ik hoop U binnenkort te kunnen ontmoeten.


Harte groet
Joos Vrijdaghs