Home

Dit is de website van Josephina (Joos) Vrijdaghs.
Mezzosopraan, Zang - en Stemdocente - Coach en Schrijf - Creatieve en Spirituele Bewustzijncoach

Ik hoop dat U hier vindt wat u zoekt

“ Josephina heeft een gave om naast een natuurlijke zangtechniek te “weten” wat ze moet doen om bij de ander de authentieke stem te laten klinken en ontwikkelen” .

Deze site staat in het teken van Zang en Helen, Zelfverwezenlijking, Bewustwording en Creativiteit. Met als grote drijfveer achter alles: het ontdekken en realiseren van je dromen, passies en hogere levensmissie.

Zang
brengt je in contact met je ziel en klank is ons wezen. We zijn in staat om ons te helen o.a. via klank, kleur, geometrie en de chakra’s. Leren zingen helpt om ons volledig te kunnen uitdrukken. Zie: Zang en Stem

Zelfverwezenlijking op alle gebieden van ons leven en het vinden en realiseren van onze hogere missie maakt dat we echt gaan leven en onze potenties verwezenlijken en daardoor gelukkigere mensen worden. Zie: Missie, visie en passies. The Artist’s Way en Bewustwording, Individuele coaching

Bewustwording
van het feit dat we hier allen op aarde zijn om te ontwaken en ons hoogste potentieel (hogere bewustzijn, essentie ) te ontdekken en te realiseren . Hierdoor kunnen we ons leven beter begrijpen en zo onze unieke plek in de wereld innemen door onze persoonlijke missie te vervullen. Dit zorgt ervoor dat we diegene scheppen die we werkelijk zijn. We zijn allemaal “creators” , scheppers. van ons eigen leven. Zie: The Artist’s Way en Je Leven Schrijven,die beschreven staat bij de cursus The Artist's Way, nieuwe cursus: Creativiteit vanuit Je Bron,leven vanuit je essentie,Missie, visie en passie en Individuele coaching.


Het proces van spiritueel ontwaken heeft zich inmiddels voltrokken en het leven vanuit de non-duale staat verdiept zich steeds meer.. Dit heeft ook gevolgen voor mijn werk.

Ik start met een nieuwe cursus: Creativiteit Vanuit Je Bron,waarin o.a. de methode van Julia Cameron wordt gebruikt om in een groep met bewustwording en Creativiteit bezig te zijn. De cursus staat beschreven bij de cursus The Artist's Way . In deze cursus valt alles wat ik heb ervaren en ervaar samen en is een prachtige cursus voor je persoonlijke, creatieve en spirituele ontwikkeling.Alles wat op deze website wordt besproken komt hierin aan bod behalve het praktische zingen.
Individuele coaching-gesprekken over ontwaken bied ik ook aan. Zie Individuele coaching.
U kunt de details vinden in de Agenda.


I
k hoop U binnenkort te kunnen ontmoeten en zo deelgenoot te worden van uw ontwikkeling en dat ik hier een steentje aan mag en kan bijdragen.


Hartelijke groet
Joos Vrijdaghs