Chakra’s

chakraChakra’s zijn de hogere energiepunten in ons lichaam die verbonden zijn met onze fysieke organen en ook de verbinding tot stand brengen in ons lichaam waardoor de energie fysiek en spiritueel, goed kan stromen.

De chakra’s zijn tevens de poorten naar ons hogere bewustzijn en vertellers van onze immense staat van kracht, licht , liefde en scheppingsdrang - creativiteit.

Als we goed in ons vel zitten lijkt zingen vanzelf te gaan. Bij het zingen kunnen chakra’s je helpen om open door te stromen.

Ik gebruik zelf ook klank – en geleide meditaties om mij weer heel te voelen en te kunnen zingen.

Soms is er emotioneel van alles aan de hand. waardoor we niet in staat zijn om “ goed “ te zingen . Tonen kunnen niet worden aangehouden etc.

Door de chakra’s te laten klinken en te merken waar het hapert en de onderliggende oorzaak te ontdekken kunnen we de immense kracht van die chakra weer ervaren , en lost het“probleem” zich meestal direct weer op.

Hierna is zingen weer makkelijk.

De chakra’s kunnen ons vertellen wie we in wezen zijn en hoe krachtig en goddelijk we zijn.

Als de chakra’s ongeblokkeerd zijn kunnen we een immense stroom van bewustzijn ervaren.

Het zangoefeningen doen als je niet goed in je vel zit helpt meestal niet voldoende om fijn te kunnen zingen. Het open gaan via “ sound - healing” op de chakra’s wel.